• Urlop wypoczynkowy pracownika - najważniejsze informacje

  Gdy mówimy o urlopie wypoczynkowym, musimy mieć na uwadze to, że należy on do niezbywalnych praw pracownika, a tym samym pracodawca nie ma możliwości pozbawienia go prawa do wypoczynku. Co więcej, prawa tego nie może się zrzec również sam pracownik. Nie zaszkodzi zatem, jeśli dowiemy...

 • Składki ZUS od udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

  Licząc składki na ubezpieczenia, które są obowiązkowe w naszym kodeksie pracy trzeba brać pod uwagę również świadczenia, które są związane z udostępnianiem samochodu firmowego do celów prawnych. Takie świadczenie jest przychodem i powinno zwiększyć podstawę wymiaru składek...

 • Sankcje za nieprawidłową wypłatę wynagrodzenia dla pracownika

  Istnieje wiele sankcji jakie mogą być nałożone na pracodawcę, który wypłaca nieodpowiednią wypłatę swoim pracownikom. Wszystkie z nich są dokładnie opisane w polskich przepisach – warto w takim razie zapoznać się z nimi nieco bliżej. Artykuł 471 kodeksu cywilnego mówi, że...

 • Obliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników

  Artykuł 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określa, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników tworzy przychód, o którym wspomina artykuł 4 pkt 9. Jasno mówi on, że jako dochód pracownika rozumiemy przychody w rozumieniu przepisów o...

 
 
 • "Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturelit. Integerdict, neque ut imperdiet pellentesque."

  - Podpis

 • "Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturelit. Integerdict, neque ut imperdiet pellentesque."

  - Podpis

 • "Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturelit. Integerdict, neque ut imperdiet pellentesque."

  - Podpis