Składki

Składki ZUS od udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Licząc składki na ubezpieczenia, które są obowiązkowe w naszym kodeksie pracy trzeba brać pod uwagę również świadczenia, które są związane z udostępnianiem samochodu firmowego do celów prawnych. Takie świadczenie...

Zobacz
Zobacz kategorię: Składki

Wynagrodzenia

Sankcje za nieprawidłową wypłatę wynagrodzenia dla pracownika

Istnieje wiele sankcji jakie mogą być nałożone na pracodawcę, który wypłaca nieodpowiednią wypłatę swoim pracownikom. Wszystkie z nich są dokładnie opisane w polskich przepisach – warto w takim razie zapoznać...

Zobacz
Zobacz kategorię: Wynagrodzenia

Urlopy

Urlop wypoczynkowy pracownika - najważniejsze informacje

Gdy mówimy o urlopie wypoczynkowym, musimy mieć na uwadze to, że należy on do niezbywalnych praw pracownika, a tym samym pracodawca nie ma możliwości pozbawienia go prawa do wypoczynku. Co więcej, prawa tego nie może się...

Zobacz
Zobacz kategorię: Urlopy