Tylko najnowsze wiadomości branżowe. Zaglądaj codziennie

Składki

Składki ZUS od udostępnienia pracownikowi samochodu...

Licząc składki na ubezpieczenia, które są obowiązkowe w naszym kodeksie pracy trzeba brać pod uwagę również świadczenia, które są związane z udostępnianiem samochodu firmowego do celów prawnych. Takie świadczenie jest przychodem i powinno zwiększyć podstawę wymiaru składek...

Zobacz

Obliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...

Artykuł 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określa, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników tworzy przychód, o którym wspomina artykuł 4 pkt 9. Jasno mówi on, że jako dochód pracownika rozumiemy przychody w rozumieniu przepisów o...

Zobacz

Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom...

Członek zarządu jest mianowany na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. To powołanie nie jest jednak tytułem do ubezpieczeń społecznych. Płatnik musi sam rozstrzygać czy powołanie danej osoby do zarządu było związane z więzią, która skutkuje koniecznością naliczania...

Zobacz

Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

Informacja ZUS IWA to dokument, który składa się zawsze do końca stycznia za rok poprzedni. Muszą go składać podatnicy, którzy mają co najmniej 10 ubezpieczonych osób. Dane przekazywane do ZUS będą im służyć do ustalenia jaka jest stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe...

Zobacz