Tylko najnowsze wiadomości branżowe. Zaglądaj codziennie

Urlopy

Urlop wypoczynkowy pracownika - najważniejsze informacje

Gdy mówimy o urlopie wypoczynkowym, musimy mieć na uwadze to, że należy on do niezbywalnych praw pracownika, a tym samym pracodawca nie ma możliwości pozbawienia go prawa do wypoczynku. Co więcej, prawa tego nie może się zrzec również sam pracownik. Nie zaszkodzi zatem, jeśli dowiemy...

Zobacz

Urlop ojcowski zdobywa w Polsce popularność

Z roku na rok znacznie rośnie w naszym kraju popularność urlopu ojcowskiego. O ile w roku 2013 skorzystało z niego nieco ponad 28 tysięcy osób, o tyle w roku 2014 liczba ta wzrosła już do niemal 130 tysięcy. Do połowy 2015 roku – dokładniej do Dnia Ojca przypadającego na 23...

Zobacz

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego

Ojciec dziecka, który pracuje ma prawo do urlopu ojcowskiego. Może również z niego skorzystać, jeśli matka dziecka będzie sprawować nad nim osobistą opiekę. Uprawnionym do takiego urlopu jest ojciec dziecka, który jest pracownikiem. Będzie więc przysługiwał ojcu, który jest...

Zobacz