Tylko najnowsze wiadomości branżowe. Zaglądaj codziennie

Wynagrodzenia

Sankcje za nieprawidłową wypłatę wynagrodzenia dla...

Istnieje wiele sankcji jakie mogą być nałożone na pracodawcę, który wypłaca nieodpowiednią wypłatę swoim pracownikom. Wszystkie z nich są dokładnie opisane w polskich przepisach – warto w takim razie zapoznać się z nimi nieco bliżej. Artykuł 471 kodeksu cywilnego mówi, że...

Zobacz

Wypłata wynagrodzeń z opóźnieniem

Aż 171 milionów złotych, taką kwotę wynagrodzenia wypłacanego z opóźnieniem w zeszłym roku zanotowała Państwa Inspekcja Pracy. Niestety wielu zatrudnionych, którzy nie otrzymują swoich pieniędzy na czas czuje się w związku z tym bezradnych. Praktycznie duża część Polaków nie ma...

Zobacz

Wypłacanie wynagrodzenia pracownikom – zasady

Płaca pracowników posiada w Polsce szczególną ochronę prawną. Na każdym pracodawcy w naszym kraju spoczywa obowiązek należytego wywiązywania się z tego typu zobowiązań, co jest odpowiednikiem praw pracowników w tym zakresie. Obowiązek ten jest dość ściśle unormowany przez...

Zobacz